Giảm giá!
IMG_2432IMG_2432

𝐎𝐦e𝐠a 𝐒𝐞𝐚𝐦𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐀𝐪𝐮𝐚 𝐓𝐞𝐫𝐫𝐚 𝟏𝟓𝟎𝐌 𝐌𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐂𝐨-𝐀𝐱𝐢𝐚𝐥 𝐂𝐡𝐫𝐨𝐧𝐨𝐦𝐞𝐭𝐞𝐫. 𝐑𝐨𝐬𝐞 𝐆𝐨𝐥𝐝 – 231.53.42.21.06.002

209.000.000560.000.000

Mô tả

– 𝐎𝐦e𝐠a 𝐒𝐞𝐚𝐦𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐀𝐪𝐮𝐚 𝐓𝐞𝐫𝐫𝐚 𝟏𝟓𝟎𝐌 𝐌𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐂𝐨-𝐀𝐱𝐢𝐚𝐥 𝐂𝐡𝐫𝐨𝐧𝐨𝐦𝐞𝐭𝐞𝐫. 𝐑𝐨𝐬𝐞 𝐆𝐨𝐥𝐝

– 231.53.42.21.06.002

– Lướt Đẹp full box sổ thẻ BHQT

– Size : 41.5mm

– Thân Vỏ Vàng Hồng Đúc 18k nguyên khối Au750

– Khoá Vàng Hồng Đúc 18k nguyên khối Au750

– Roto tự động Vàng khối 18k Au750

– Chống nước 150m

Nội dung đang cập nhật...
Nội dung đang cập nhật...
Nội dung đang cập nhật...