Giảm giá!
IMG_0501IMG_0501

𝐎𝐦𝐞𝐠𝐚 𝐃𝐞𝐯𝐢𝐥𝐥𝐞 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐭𝐢𝐠𝐞 𝐃𝐞𝐦𝐢-𝐠𝐨𝐥𝐝 – 𝟒𝟐𝟒.𝟐𝟎.𝟑𝟕.𝟐𝟎.𝟎𝟐.𝟎𝟎𝟏

48.000.000128.000.000

Mô tả

– 𝐎𝐦𝐞𝐠𝐚 𝐃𝐞𝐯𝐢𝐥𝐥𝐞 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐭𝐢𝐠𝐞 𝐃𝐞𝐦𝐢-𝐠𝐨𝐥𝐝
– 𝟒𝟐𝟒.𝟐𝟎.𝟑𝟕.𝟐𝟎.𝟎𝟐.𝟎𝟎𝟏

– Tình trạng: Lướt đẹp có box . No Car

– Size : 37mm cho anh em cổ tay nhỏ và vừa

– Niềng vàng đúc 18K Au750

– Dây demi bọc vàng 18K Au750

– Máy Calibre Omega 2500 – Trữ cót 48 giờ, tần số giao động 25200 vph, 27 chân kính

– Chống nước 30m

Nội dung đang cập nhật...
Nội dung đang cập nhật...
Nội dung đang cập nhật...