Giảm giá!
IMG_0153IMG_0153

𝐎𝐦𝐞𝐠𝐚 𝐃𝐞𝐯𝐢𝐥𝐥𝐞 𝐂𝐨𝐚𝐱𝐢𝐚𝐥 𝐂𝐡𝐫𝐨𝐧𝐨𝐦𝐞𝐭𝐞𝐫 𝟏𝟖𝐊 𝐑𝐨𝐬𝐞 𝐆𝐨𝐥𝐝 – 4651.20.32

155.000.000280.000.000

Mô tả

𝐎𝐦𝐞𝐠𝐚 𝐃𝐞𝐯𝐢𝐥𝐥𝐞 𝐂𝐨𝐚𝐱𝐢𝐚𝐥 𝐂𝐡𝐫𝐨𝐧𝐨𝐦𝐞𝐭𝐞𝐫 𝟏𝟖𝐊 𝐑𝐨𝐬𝐞 𝐆𝐨𝐥𝐝

– 4651.20.32

– Like new độ mới cao .full box sổ thẻ.tag

– Size : 39mm dễ đeo

– Thân vỏ vàng hồng nguyên khối 18k

– Khóa đôi vàng hồng nguyên khối 18k

– Chức năng hiển thị : ngày , GMT tiện dụng

– Sử dụng máy 2628 bền bỉ. trữ cót 48h

Nội dung đang cập nhật...
Nội dung đang cập nhật...
Nội dung đang cập nhật...